Alytus Prison

Alytaus kalėjimas

Miestas: Alytus
Adresas: Ulonų g. 8A, 62505 Alytus, Lietuva
Žemėlapis
Aprašymas: Laisvės atėmimo bausmę vykdanti pataisos įstaiga
Vietų: 888
Vadovas: Genadijus Lepiochinas
Email: genadijus.lepiochinas@apn.lt
Direktoriaus pavaduotojas: Vygantas Laučys
Email: vygantas.laucys@apn.lt
Direktoriaus pavaduotojas: Raimundas Markauskas
Email: raimundas.markauskas@apn.lt
Kontaktai:
Populiarumas: Peržiūrų 12170, lankytojų komentarų 0
Elektroninis laiškas nuteistajam!

Mieli mūsų portalo vartotojai,

Norime atkreipti jūsų dėmesį į mūsų svetainėje teikiamą internetinę paslaugą - elektroninis laiškas nuteistajam.

Jūsų artimasis iš pataisos namų arba tardymo izoliatoriaus Jums atsakymą galės parašyti NEMOKAMAI.

Norėdami pasinaudoti šia paslauga, artimasis turi užsiregistruoti mūsų portale ekalejimas.lt.
Kai nuteistasis užsiregistruos laisvės atėmimo vietoje, galės jums išsiųsti kvietimą parašyti laišką.
Žinodami nuteistojo vardą, pavardę ir gimimo metus, galėsite susirašinėti su nuteistuoju.

Laiškų ir nuotraukų skaičius neribojamas.
Naudodami mūsų paslaugas pirmą kartą, gausite sveikinimo dovaną iš portalo administracijos.

Įstaigos, kuriose teikiamos elektroninės paslaugos, yra pažymėtos specialiomis piktogramomis.
Jeigu laisvės atėmimo vietoje elektroninio laiško nuteistajam paslauga neteikiama, susisiekite su įstaigos vadovybe arba Lietuvos kalėjimų departamentu www.kaldep.lt ir paraginkite juos prisijungti prie šių elektroninių paslaugų.

VAIZDO PASIMATYMAS

Mieli mūsų portalo vartotojai!

Portale ekalejimas.lt veikia naują paslaug – VAIZDO PASIMATYMAS!

Registruoti portalo ekalejimas.lt vartotojai gali gauti nuteistojo/suimtojo kvietimą į vaizdo pasimatymą.

Paslauga teikiama NEMOKAMAI.

Administracijos darbo laikas
  • I - IV - 8:00 - 17:00 val.
  • V - 8:00 - 15:45 val.
  • Pertrauka - 12:00 - 12:45 val.

Kontaktai pasiteiravimui:
Telefonas: (8 315) 52001
Faksas: (8 315) 52178
El. paštas: apn@apn.lt

Siuntos, perdavimai, pasimatymai

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. keičiasi ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų suteikimo trukmė ir tvarka.
Nuteistiesiems bus leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.
Ilgalaikiai pasimatymai bus suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.
Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų bus suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.
Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyks specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.
Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus nebus galima įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galėsite įsigyti Alytaus pataisos namų parduotuvėje.

Siuntinių, perdavimų ir pasimatymų biuro darbo laikas

AntradieniaisTrečiadieniaisKetvirtadieniaisPenktadieniais
Į trumpalaikius pasimatymus
nuo 8.30 val. iki 14.00 val.
Į ilgalaikius pasimatymus
nuo 12.00 val. iki 15.00 val.

Šeštadieniais
Į trumpalaikius pasimatymus
nuo 8.30 val. iki 13.00 val.
Į ilgalaikius pasimatymus
nuo 12.00 val. iki 15.00 val.

PASTABA. Prašymai dėl apsipirkimo pateikiami nuo 11.00 val. iki 12.00 val.
Sekmadieniais ir pirmadieniais nedirba.

Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais statuso suteikimas

Kad būtų suteiktas ilgalaikis pasimatymus su sugyventiniu, suinteresuoti asmenys turi būti įstaigos direktoriaus sprendimu pripažinti sugyventiniais. Sugyventinių statusas suteikiamas pateikus įstaigos direktoriui, šiuos dokumentus:
- prašymą leisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu (prašymo forma pridedama);
- dokumentas, galintis būti įrodymu apie bendrą gyvenimą ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravus santuokos, originalai arba notoro patvirtintos kopijos. Namų bendrijos, seniūnijos pažymos, pažyma apie bendrą gyvenamąją vietą ir kt. Dokumentuose turi būti nurodyta, kad pretenduojantys tapti sugyventiniais ne tik gyveno kartu, bet ir vedė bendrą ūkį ne mažiau kaip vienerius metus, nurodant konkretų laikotarpį. (Ši informacija visada tikrinama).
- pažymas (nuteistojo ir nuteistojo sugyventinės) apie šeimyninę padėtį iš Valstybės įmonės Registrų centro.
Įstaigos direktorius sprendimą leisti ar neleisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Asmuo pateikęs prašymą apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Dėl gyventojų registro pažymų apie šeimyninę padėtį galima kreiptis: Valstybės įmonė Registrų centras, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, telefonas (8 5) 268 8262, faksas (8 5) 268 8311.

Istorija

Alytaus pataisos namai įsikūrė pietinėje Dzūkijos sostinės dalyje, šalia didingo Vidzgirio miško, kurį juosia mėlyno Nemuno vingis. Iš vienos pataisos namų pusės yra Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kareivinės, iš kitos pusės – gyvenamasis miesto rajonas.
1957 m. gegužės 7 d. Vidaus reikalų ministerijos vadovas Gailevičius pasirašė įsakymą Nr. 054, pagal kurį 1957 m. gegužės 15 d. Alytuje buvo įkurta Pataisos darbų kolonija Nr. 4. Vėliau ji tapo griežtojo režimo pataisos darbų kolonija šifruotu pavadinimu Įstaiga OČ 12/4. 1992 m. spalio 27 d. pakeista į Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų koloniją, o 2003 m. gegužės 24 d. – į Alytaus pataisos namus.
Dar 1900 m. pietinėje miesto dalyje carinės Rusijos Sankt Peterburgo karo statybos specialistai pastatė storasienių pastatų kareivinių kompleksą. Nuo XX a. pradžios šių pastatų karinė paskirtis nesikeitė – juose buvo įsikūrę rusų artileristai, Nepriklausomos Lietuvos ulonai, tarybiniai tankistai, desantininkai. Kolonija buvo įsteigta pastatuose, kuriuose iki 1939 m. buvo Lietuvos ulonų pulko administracinės ir gyvenamosios patalpos. Į koloniją atvyko dirbti 3 pareigūnai, jie iš pradžių prižiūrėjo 7-12 nuteistųjų, kurie tvėrė kolonijos teritoriją spygliuotos vielos tvora, statė sargybos bokštelius. Ūkio pastatuose ėmė kurtis kolonijos gamykla. Ji išsiplėtė pastačius naujus cechus, sandėlius ir kitas patalpas. 1975 m. buvo pastatyta nuteistųjų valgykla, parduotuvė, 1984 m. – papildomi gyvenamųjų namų korpusų aukštai, o 1987 m. – atskiras administracijos pastatas.
Mūsų įstaigoje 1999 m. bausmę atliko didžiausias nuteistųjų skaičius - 2334, mažiausi skaičiai fiksuojami 2007 m. - 985 nuteistieji, 2018 m. - 692 nuteistieji.

Personalas

Alytaus pataisos namuose kalinami vyrai, nuteisti už sunkius nusikaltimus, jau ne pirmą kartą atliekantys laisvės atėmimo bausmę. Sunkus ir rizikingas šios įstaigos pareigūnų darbas. Ne kiekvienas ryžtasi čia dirbti. Juk reikia būti ne tik fiziškai stipriam, bet ir tvirtai laikytis įstatymų, pažinti žmogaus psichologiją, bet kurioje situacijoje išlikti sąžiningam, nuoširdžiai padėti suklydusiam.
Alytaus pataisos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
1993 m. viename kabinete įkurtas įstaigos muziejus. 2017 m. gegužės 3 d. įstaigos įkūrimo 60-ųjų metinių proga Alytaus pataisos namų istorijos muziejus atidarytas naujose administracinio pastato patalpose. Jame saugomos įstaigos veiklos, kalinių gyvenimo, bausmės atlikimo vietą aplankiusių svečių, ekspertų, meno kolektyvų nuotraukos, pareigūnų uniformos ir nuteistųjų aprangos pavyzdžiai. Muziejuje pristatoma nuteistųjų kūryba: paveikslai, medžio drožiniai, kalvystės ir kitokia technika sukurti darbai, iš jų atimti draudžiami turėti daiktai, jų slėptuvės bei priemonės, kuriomis šie daiktai patenka į pataisos namų teritoriją. Muziejaus eksponatais tapo peiliai, durklai, lazdos, telefonai, dronai, laidyklės, patrankos, kuriomis draudžiami daiktai iš laisvės „permetami“ nuteistiesiems.
Įstaigos istorijos muziejų aplankyti ir susipažinti jame esančiais eksponatais bus galima kiekvienam norinčiam, prieš tai suderinus su įstaigos administracija.

Žemėlapis

Suradote klaidą ar seną informaciją? Parašykite mums!

Lankytojų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.

 

Nauja žinutė

Dėmesio! Mes nereikalaujame, kad diskusijose būtų skelbiami asmens duomenys. Savanoriškai paskelbdami savo ar kitų asmenų asmens duomenis, jūs prisiimate atsakomybę už asmens duomenų apsaugos reglamento laikymąsi. Komentaruose šiame puslapyje, prašome laikytis temos ir vengti piktų, įžeidžiančių, diskriminuojančių ar nesantaiką kurstančių komentarų. Pabandykite parašyti komentarus, kurie verstų susimastyti, būtų įžvalgūs ar skatintų diskusiją. Tik civilizuota diskusija ir mandagus ginčas padarys šį puslapį įdomia vieta. Prašau, pagalvokite apie tai. Jūsų komentaras bus paskelbtas po moderavimo.

Jūs atsakymas bus nusiųstas lankytojui  
Moderatoriui patikrinus, žinutė pasirodys svetainėje.